Hình ảnh vui về Toán học

Xem xong các hình ảnh này  bạn sẽ thấy học sinh Vietnam cũng không đến nỗi nào.

Còn đây là ma thuật của Toán học. Bạn biết vì sao không?

Tan ART

Lỗi phông chữ rồi!
Tui thấy toàn ký tự thôi!