Cùng suy ngẫm!

Trong cuộc họp báo ngay sau phiên họp thường kỳ của Chính phủ đã có ý kiến trả lời báo chí rằng “Không có sai lầm về chính sách nhưng có yếu kém trong dự báo”. Ý kiến này gây ngạc nhiên và quan ngại không ít và cần được phân tích bởi lẽ nó có liên quan trực tiếp đến chất lượng điều hành của Chính phủ và đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Một trong những yếu tố thu hẹp khoảng cách giữa “đường lối” và “khâu thực hiện” là giữa “chính sách” - một bậc thang giáng đi vào thực hiện đường lối và “dự báo” - một cung bậc thăng của khâu thực hiện không nên có khoảng cách. Vả lại không thể xây dựng chính sách mà không có dự báo. Hơn thế nữa không thể có chính sách đúng nếu dự báo kém. Nói một cách khác biện minh rằng “Không có sai lầm về chính sách nhưng có yếu kém trong dự báo” là cùng tính chất với lập luận “Đường lối chủ trương đúng nhưng yếu kém trong khâu thực hiện”.

Nói về dự báo yếu kém trong lĩnh vực chủ quan trong thời gian gần đây có khá nhiều văn bản pháp quy vừa được ban hành chưa bao lâu đã được thay đổi gây nên không ít bức xúc trong xã hội làm giảm uy tín nền pháp chế và kỷ cương phép nước. Một trong những lý do là thiếu dự báo tác động trở lại của các văn bản này. Một dự án đầu tư dự án FDI nói riêng bắt buộc phải có những báo cáo tác động lên môi trường. Chẳng lẽ một văn bản pháp quy mà tầm tác động liên quan đến toàn xã hội lại không cần có báo cáo nghiêm túc nhất về dự báo tác động lên kinh tế xã hội và môi trường hay sao?

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân - lanhdao.net
Đọc toàn bộ bài viết tại đây

phamtran

gửi người đưa tin

gần đây chúng ta nhận thấy có quá nhiều vấn đề mà chính phủ phải điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.Dư luận đã có nhiều bàn cãi chung quanh việc đánh giá"chính sách đúng dự báo sai"-ông NNT nói rất đúng không thể có quyết định quản lí hay nói rộng hơn là quyết sách nếu không có dự báo gần và dự báo xa.
chúng ta cũng biết trong thời gian qua đòng bào ta tổn thất rất lớn về bão vì không có dự báo đầy đủ kịp thời(nay có nhà báo ĐNK nhà dự báo thời tiết nghiệp dư đã rất công phu trong việc tìm tòi và chho ra dự báo bão xa khá chuẩn nhưng ít ai quan tâm!!).thời tiết đã thế các chính sách xã hội sẽ có nhiều rủ ro hơn nếu tính dự báo của ta thiếu chính xác dù có các chuyên gia kinh tế đã báo động (Phạm Chi Lan nhà tư vấn kinh tế-có dự báo nhưng tiếc cũng không thấy ai chú ý).
chúng ta rất mong những người có trách nhiệm quan tâm đến các dự báo nhièu hơn.