Câu nói chí lý!

Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo.

Đừng tự ti vì mình Giàu mà học Dốt
hãy tự tin vì mình Dốt mà vẫn Giàu.
 
 
(Còn Nghèo mà Dốt & Giàu mà Giỏi thì khỏi nói! - Lượm của bạn tui)

HQuang

re: cap3caosu

Câu nói quả thực là chí lý. Thước đo mọi sự là thực tế. Giỏi thật (hay dốt thật) cũng như cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra.