Snitz forum bị hack!

Tối qua (18/03/2008) phần lớn các website của Việt nam có chạy Snitz forum đều bị hack. Theo nhận định của tôi Hacker đã lợi dụng một lỗi trong modul Forgot Password để chiếm quyền admin của diễn đàn. Sau đó cho down diễn đàn và treo lên 1 bảng như sau:

 <html>
<title>Hacked AYYILDIZ //The UnderTaker and AmeN</title>
<b><center><img src="http://img162.imageshack.us/img162/7785/b11664tabutix9.jpg"><br><br>
<font size="4" color="navy">[Korkuyor musun? Onlar Burada]</font><br><br>
<font size="5" color="red">Hacked AmEn and The UnderTaker</font><br><br>
<font size="4" color="red">Fuck You ABD Fuck You ISRAEL Fuck You BUsh No War World Wars Protest </font>
<embed src="http://radhoine.110mb.com/undertak.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" height="1" width="1">
</html>

 Các diễn đàn security của Việt nam các báo đài đều chưa có thông tin về điều này. Chắc là còn xem xét các thông tin cho chắc chắn. Sẽ cố gắng tìm hiểu và thông tin cho các bạn sau.

Lê Trần Quang

 

lazycat

chào anh!

Lâu quá anh không ghé blog nhỉ?Không biết anh đã tìm lại được bạn bè chưa?